kontroli pojazdów, cena podstawowa. ed 01/02/2017

AðalskoðunPonowny przegląd techniczny pojazdu
Pojazdy o masie całkowitej do 3500 kg.     12 250 kor.         1 950 kor.
Modele od 3500 do 7500 kg heildarþ.     13 250 kor.         1 950 kor.
Wszystkie modele z 7500 kg heildarþ.     27 250 kor.         5 650 kor.
Kempery 750 kg heildarþ.       5 690 kor.         1 950 kor.
Kempery 750 kg heildarþ.       7 690 kor.         1 950 kor.
Przyczepy 3500 kg heildarþ.       7 690 kor.         1 950 kor.
Przyczepy od 3500 do 7500 kg heildarþ.       9 490 kor.         1 950 kor.
Przyczepy 7500 kg heildarþ.     18 950 kor.         5 650 kor.
motocykle       6 990 kor.         1 950 kor.
motorowery       3 990 kor.         1 490 kor.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen usług przez telefon 5906900.