kontroli pojazdów, cena podstawowa. ed 01/02/2017

Aðalskoðun Ponowny przegląd techniczny pojazdu
Pojazdy o masie całkowitej do 3500 kg.      12 250 kor.          1 950 kor.
Modele od 3500 do 7500 kg heildarþ.      13 250 kor.          1 950 kor.
Wszystkie modele z 7500 kg heildarþ.      27 250 kor.          5 650 kor.
Kempery 750 kg heildarþ.        5 690 kor.          1 950 kor.
Kempery 750 kg heildarþ.        7 690 kor.          1 950 kor.
Przyczepy 3500 kg heildarþ.        7 690 kor.          1 950 kor.
Przyczepy od 3500 do 7500 kg heildarþ.        9 490 kor.          1 950 kor.
Przyczepy 7500 kg heildarþ.      18 950 kor.          5 650 kor.
motocykle        6 990 kor.          1 950 kor.
motorowery        3 990 kor.          1 490 kor.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen usług przez telefon 5906900.