Wniosek o dotacjęr

Badanie Bank wspiera cele charytatywne takie zróżnicowane Organizacji pozarządowych w dziedzinie humanitarnej, kulturalnych i sportowych.

wniosek o dotację i wnioski o reklamie Zainteresowanie wysłał e-maila do siły (at) adalskodun.is i wnioski są pobierane w odstępach. Żądanie Grant nie odpowiedział na telefon.